/ drawings /

Jag vet att du ser bra ut men tittar nära och ser att inget annat har du

Lyssnar på musik,ritar och tänker bara bra tankar.
Allting känns så bra, svävar på moln och drömmer om framtiden.